Bardzo niekorzystne prognozy dla południa Polski – nadciągają ulewy (Update 10:35 26-05)

Prognozowana suma opadu

Aktualizacja 8:50 27-05-15

Silne opady deszczu na Lubelszczyźnie doprowadziły do wielu podtopień i zalań. Strażacy musieli wielokrotnie interweniować w celu usuwania skutków ulew. Niestety silne opady wciąż się utrzymują, możliwe są dalsze podtopienia.

Z powodu intensywnych opadów w Małopolsce i na Podkarpaciu na kilku wodowskazach zostały przekroczone stany alarmowe. Więcej informacji na http://monitor.pogodynka.pl/#map/19.5,51.5,7,true,true,0

Aktualizacja 10:35 26-05-15

Najnowsze aktualizacje modeli osunęły opady na wschód. Poprawiły się prognozy m. in. dla Małopolski. Tutaj sumy opadu zostały znacznie zredukowane. Nadal bardzo intensywne opady spodziewane są na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Aktualizacja 17:31 25-05-15

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 2 stopnień ostrzeżenia hydrologicznego dla woj. Małopolskiego i Śląskiego więcej na http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro

Prognoza

Pogorszyły się ostatnie prognozy modeli numerycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o najbliższe dwa dni. Po ostatnich pochmurnych i deszczowych dniach nad Morzem Czarnym pojawił się aktualnie kolejny niewielki ośrodek niżowy, który w ciągu dwóch najbliższych dni wprowadzał będzie do Polski od południowego wschodu bardzo zasobne w parę wodną chmury burzowo-deszczowe. Niekorzystny update pojawił się ostatnio w wyliczeniach modeli: WRF, GEM, ECMWF, a także GFS oraz na meteogramach krótkoterminowego modelu UM, gdzie na wykresach opadów w wielu miejscowościach Polski płd.-wsch. pojawiły się czerwone punkty oznaczające opad powyżej skali. Co prawda oznaczają one jedynie opad chwilowy, jednak wyliczenia dobowych sum opadu potwierdzają możliwość wystąpienia bardzo intensywnych opadów deszczu o charakterze wielkoskalowym z możliwością pojawienia się dodatkowo  konwekcyjnego zjawiska “burzy po burzy” czyli powtarzających się cyklicznie ulew w towarzystwie wyładowań atmosferycznych.

Szczególnie silne opady dla zachodniej części Podkarpacia i wschodniej Małopolski prognozuje model WRF oraz GEM którego sumy opadu zatrzymują się na 100-140 litrach wody na metr kwadratowy w ciągu 48 godzin. Model UM najintensywniejsze opady prognozuje dla Podkarpacia, południa świętokrzyskiego, Lubelszczyzny i wschodniej małopolski. Sumy opadu tego modelu wahają się w granicach 50-80mm w ciągu kolejnych 48 godzin.

W przypadku sprawdzenia się tych niekorzystnych prognoz możliwe będą w regionach objętych strefą opadu lokalne podtopienia przy niedrożnych odpływach wód opadowych oraz duże problemy komunikacyjne.  Zagrożenie silnymi wezbraniami wód w dorzeczu Wisły na razie nie występuje, jednak należy przyglądać się sytuacji hydrologicznej na rzekach. Mapę ostrzeżeń hydrologicznych udostępnia IMGW na stronie http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro