Niż “Yvette”- relacja na żywo. Aktualizacja: 16-05-2014 08:55

W związku z istniejącym zagrożeniem powodziowym na terenie Polski południowej, uruchamiamy specjalny artykuł w którym informacje będą aktualizowane na bieżąco (najnowsze wpisy na dole).


14-05-2014 22:11

Opady: Jak wynika z ostatnich aktualizacji  IMGW na razie opady w Małopolsce nie przekroczyły 25 mm.
Stan wód: Tylko na jednym wodowskazie został przekroczony stan ostrzegawczy (Pszczyna). Pozostałe stacje notują stany wysokie i średnie.
Prognoza: Pierwsza strefa opadów zmierza znad Podkarpacia nad Małopolskę. Jak wskazują prognozy największa intensywność opadów dzisejszej nocy przypadnie na godziny 23:00 – 5:00. Zdecydowane pogorszenie pogody nastąpi jednak dopiero jutro około południa. Wówczas rozpoczną się bardzo silne ciągłe opady. Deszcz z natężeniem 4-6mm/h może padać nawet dobę.

14-05-2014 23:48

Opady: Pierwsza strefa opadów aktualnie rozciąga się od południowego Mazowsza przez świętokrzyskie po Małopolskę. Na radarach IMGW odbiciowość sięga wartości umiarkowanych oraz punktowo silnych (1,5 – 4mm/h).
Stan wód: Strefa stanów ostrzegawczych pojawiła się na kolejnych wodowskazach w Małopolsce (Jawiszowice, Pawel Mała, Kozłowa Góra, Oświęcim, Żabnica)
Prognoza: Opady nad ranem powinny słabnąć. Druga strefa znacznie silniejszych opadów spodziewana jest od godzin południowych w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wygląda na to że zgodnie z wcześniejszymi prognozami w piątek i sobotę od wschodu wkroczy kolejna strefa bardzo silnych opadów przeplatanych niebezpiecznymi zjawiskami.
15-05-2014 09:17

Opady: Nocna strefa opadu przyniosła znaczne sumy w Małopolsce i na Podkarpaciu. Najgorsza sytuacja panuje wysoko w górach. W Tatrach suma opadu za ostatnią dobę dochodzi do 80mm na każdy metr kwadratowy, a w niższych partiach gór zwłaszcza w Beskidzie Żywieckim do 50mm. Najintensywniejszy opad niestety dopiero przed nami
Stan wód: Na coraz większym obszarze dorzecza Wisły notowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych. W Małopolsce o poranku stany te notowały następujące wodowskazy: Pszczyna, Skoczów, Czechowice Bestwina, Kozłowa Góra, Jawiszowice, Pawel Mała, Sucha Beskidzka, Żabnica, Oświęcim, Nowy Targ, Nowy Targ Kowaniec, Poronin, Niedzica. Na Podkarpaciu na razie żadna stacja nie zanotowała przekroczeń stanu ostrzegawczego. Sytuacja hydrologiczna może ulec znacznemu pogorszeniu po południu
Prognoza: Główna, a zarazem najintensywniejsza strefa opadów pojawi się w Małopolsce i na Podkarpaciu w godzinach południowych. Opad trwać może aż do jutrzejszego poranka. Jednak na tym nie koniec, dlatego sytuacja nadal jest bardzo poważna. Poniżej przedstawiam spodziewane sumy opadu do soboty 17-05

15-05-2014 11:10

Opady: Na radarach IMGW pojawiła się strefa intensywnego opadu która z biegiem godzin z zachodniej Ukrainy wędrować będzie nad południową Polskę. Już teraz ulewny deszcz pada miejscami na Podkarpaciu.
Stan wód: Do stref stanów ostrzegawczych dołączyły kolejne wodowskazy (Goczałkowice oraz Kozłowa Góra)
Prognoza: Główna, a zarazem najintensywniejsza strefa opadów zmierza znad zachodniej Ukrainy nad Małopolskę i Podkarpacie. Suma opadu licząc od dzisiejszego dnia do jutrzejszego poranka może wynosić 30-50mm (w górach nawet powyżej 80mm). W związku z tym dzisiejszej nocy znacznemu pogorszeniu może ulec sytuacja hydrologiczna w dorzeczu Wisły

15-05-2014 16:50

Opady: Nad znacznym obszarem Małopolski i Podkarpacia pojawiły się intensywne opady deszczu. Intensywność opadu sięga momentami 5-8mm godzinę. Strefa opadu przesuwając się nad Małopolskę będzie przybierała na sile. Niestety nadal możliwy jest zły scenariusz który zakłada utworzenie się pierwszej fali wezbraniowej na Wiśle. Intensywne opady potrwają do jutrzejszego poranka.
Stan wód: W dorzeczu Wisły na wodowskazach w Nowym Sączu, Niedzicy, Kasince Małej i Poroninie pojawiły się pierwsze przekroczenia stanów alarmowych. Niestety bardzo intensywne opady spowodują że z biegiem godzin stanów ostrzegawczych i alarmowych będzie coraz więcej tak więc sytuacja hydrologiczna będzie się szybko pogarszać.
Prognoza: W Małopolsce i na Podkarpaciu najintensywniejsze ciągłe opady wystąpią głównie dzisiejszej nocy. Jednak niestety na tym nie koniec. Zgodnie z moimi wcześniejszymi wpisami prognoza na jutrzejszy dzień i sobotę zakłada pojawienie się cieplejszej i chwiejnej masy powietrza południowego wschodu, w której pojawiać się będą komórki konwekcyjne. Niewykluczone jest uformowanie się łańcuchowych struktur, a co za tym idzie wystąpienie szeregu intensywnych zjawisk pod postaciami burz, ulew i gradu. W miejscach gdzie burze pokryją się z wysokimi wartościami dobowymi opadu, wystąpi ryzyko pojawienia się szybkich wezbrań wód, podtopień i powodzi błyskawicznych. Jutro bardzo niebezpiecznie może się zrobić również w województwach Śląskim, Świętokrzyskim i Lubelskim

prec2

15-05-2014 22:27

Stan wód: Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na 35 wodowskazach, a stany alarmowe na 30. W Małopolsce zdecydowanie najgorsza sytuacja panuje w dorzeczu Raby i Dunajca gdzie punktowo po wystąpieniu wód z koryt rzecznych wprowadzony został alarm przeciwpowodziowy. Na Podkarpaciu bardzo trudna sytuacja panuje w dorzeczu Sanu gdzie stan alarmowy notowany jest już na 5 wodowskazach.
Prognoza: Do jutra do godzin porannych padać będzie niemal bez przerwy z natężeniem 4-6mm. Wysoko w górach opady mogą sięgać już 200mm. Stany alarmowe będą przekraczane na kolejnych wodowskazach. Prognoza zakłada że najintensywniejsze opady będą się przemieszczać w nocy nad Żywiecczyznę. Bardzo intensywnie będzie padać również na styku pogórza Karpackiego z kotlinami podkarpackimi dlatego szczególnie narażone na wezbrania rzek będą miejscowości położone poniżej tych terenów w dorzeczu Raby, Skawy, Soły i Skawinki

Jutro do opadów dołączą burze co jest już niemal pewne. Przy takich ciężkich zasobnych w parę wodną układach jak ten można się tylko domyślać jakie może przynieść to konsekwencje. “Burza po burzy”, oraz trudne do obserwacji wbudowane we front układy mezoskalowe z olbrzymim zasobem wody. W takim wypadku możemy się spodziewać niemal każdego scenariusza. Od podtopień, zalań po gwałtowne wezbrania wód prowadzące do powodzi błyskawicznych.

16-05-2014 08:55

Stan wód: Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na 35 wodowskazach, a stany alarmowe na 37. W Małopolsce nadal zdecydowanie najgorsza sytuacja panuje w dorzeczu Raby i Dunajca gdzie po wystąpieniu wód z koryt rzecznych wprowadzony został alarm przeciwpowodziowy. Jak informują użytkownicy, zalane zostało między innymi Zarabie w Myślenicach które dopiero nie dawno zdążyło się pozbierać z powodzi w 2010 roku. Zła sytuacja występuje również na rzece Soła i Skawa. Na Podkarpaciu alarm przeciwpowodziowy został ogłoszony w dorzeczu Sanu.

Prognoza: Przed Małopolską i Podkarpaciem jeszcze jeden sprawdzian. Dzisiejszego popołudnia od południowego wschodu wkroczy front ciepły niosący formacje burzowe z dużą porcją opadów. Burze początkowo o charakterze rozproszonych komórek będą przynosić przelotne krótkotrwałe intensywne opady. W nomenklaturze meteorologicznej nazwane jest to tzw. zjawiskiem “burza po burzy”. W miarę przechodzenia frontu wgłąb kraju będzie dochodziło na nim do zafalowań czego wynikiem będzie spora niestabilność dochodząca do -5 LI. Skutkiem zafalowań będzie przeobrażanie się struktur wielokomórkowych w formy zwarte niosące nagłe gwałtowne opady, grad i silne porywy wiatru. Spodziewane sumy opadu: Małopolska 20-30mm/3h, Podkarpacie: 10-20mm/3h, Świętokrzyskie 20-40mm/3h (sumy opadów mogą być jeszcze wyższe). W wyniku silnych krótkotrwałych opadów możliwe są kolejne podtopienia, wezbrania rzek, a nawet lokalne powodzie błyskawiczne.