Prognoza na sezon 2019/20 i święta.

Wstępnie zakładałem iż prognozę na nadchodzący sezon wydam pod koniec listopada lub na początku grudnia, ale przedłużyłem ten czas, czekając na weryfikację pewnej niestabilności w prognozach CFS v2.

Aktualnie nie ma już dużych wątpliwości, więc można przedstawić krótki obraz sytuacji.

Prawdopodobieństwo wystąpienia sezonu zimnego jest obecnie mniejsze niż prawdopodobieństwo dla sezonu ciepłego. Tak wynika z większości prognoz modeli sezonowych. Trzeba jednak zaznaczyć że wszystkie modele długoterminowe pokazują ogólny wzór pogody. Nawet jeżeli model zakłada ciepłą zimę nie oznacza to że cała zima będzie ciepła. Zmienia się jedynie ilość chłodnych dni w stosunku do ilości dni ciepłych. W takim przypadku nadal możliwe są spływy arktycznego powietrza z dalekiej północy. Na mapach które przedstawię znajdzie się procentowe prawdopodobieństwo pojawiania się określonego trendu w sezonie (opad lub temperatura powyżej lub poniżej normy). Zaznaczam więc, że modele nie sugerują jaka będzie pogoda przez 3 miesiące z rzędu, a jedynie pokazują procentowe prawdopodobieństwo przewagi danego tercylu nad innym.

 

ECMWF

Model ECMWF – European Center for Medium-range Weather Forecast jest najlepszym modelem średnioterminowym sięgającym 1-10 dni, a jego odpowiednikiem o dalekim zasięgu prognoz jest SEAS5. Jest to piąta generacja systemu do modelowania długoterminowego w ECMWF. W tym sezonie SEAS5 nie ma dobrych prognoz dla miłośników zimy – prognozuje on znaczne prawdopodobieństwo przewagi trendu ciepłego nad zimnym (60-70%). Wygląda również na to że sezon może być nieco wilgotniejszy.

 

 

 

CMCC

Model CMCC – Cambiamenti Climatici Climate Model jako jeden z nielicznych modeli nie prognozuje przewagi trendu ciepłego nad zimnym. Model ten zakłada raczej zimę zbliżoną do normy zarówno pod względem opadów jak i temperatury.

 

 

NCEP

Amerykański NCEP niemal nieustannie prognozuje wysokie prawdopodobieństwo zimy cieplejszej od normy.

Prawdopodobieństwo przewagi trendu ciepłego nad zimnym na północnym-zachodzie Polski wynosi niemal 100%. Opad również powyżej normy.

 

 

Météo-France

Francuski model Météo-France prognozuje możliwość przewagi ciepłego trendu nad zimnym tylko w niewielkim stopniu w pasie wschodniej i południowej Polski, natomiast opad w normie.

 

Met Office

Met Office UK podobnie jak NCEP nie daje szans na przewagę chłodnych scenariuszy. Prawdopodobieństwo przewagi tercylu ciepłego nad zimnym ocenia na 60-70%, a nawet 70-100% na północnym-zachodzie kraju.

Opady w normie lub lekko powyżej normy.

 

DWD

Niemiecki DWD prawdopodobieństwo przewagi ciepłych scenariuszy nad zimnymi szacuje na 50-60%, jedynie na krańcach SW 60-70%. Opady lekko powyżej normy lub w normie.

 

 

 

C3S multi-model

Łącząc prognozy modeli ECMWF, Météo-France, Met Office, NCEP,  DWD oraz CMCC otrzymujemy następującą prognozę:

Zima z prawdopodobieństwem przewagi scenariuszy ciepłych nad zimnymi na poziomie 50-60% oraz z niewielką możliwością przewagi dni mokrych nad suchymi – głównie na północy kraju.

 

 

 

Prognoza na święta.

Obecnie, podobnie jak w ubiegłym sezonie trend ENSEMBLE zmierza do spadku NAO i AO przed świętami. Dla nas oznaczać to może kilka scenariuszy w zależności od skali spadku tych parametrów. W przypadku znacznego spadku NAO i AO możemy mieć zmianę cyrkulacji na południkową i duże ocieplenie jeżeli zatoka zejdzie na zachód, a na wschodzie pojawi się klin – tak jak miało to miejsce w listopadzie. Może to również oznaczać duże ochłodzenie i blokadę omega jeżeli na wschodzie pojawi się zatoka. Jeżeli natomiast NAO i AO spadnie w stopniu niewielkim, również i niewielkie może być ochłodzenie. Cyrkulacja będzie miała wówczas formę przejściową przed kolejną aktywnością Atlantyku – tak było podczas ostatnich świąt.

Białe święta tak naprawdę zależeć będą głównie od tego czy trend się w ogóle utrzyma (a ostatnio jest z tym problem), jaka będzie jego skala i czy znajdziemy się w wygodnym położeniu w stosunku do układów barycznych. Realnie jednak szansa na białe święta nie jest zbyt duża.

Pozostaje poczekać na rozwój wydarzeń.