Trend ujemnego AO. Judah Cohen nie wyklucza cięższej zimy w NH mimo wysokiego SST

Aktualnie AO utrzymuje się w fazie negatywnej i przewiduje się że w ciągu kolejnych dwóch tygodni mimo nieznacznego wzrostu nadal będzie oscylowało poniżej zera. Indeks AO odzwierciedla anomalię geopotencjału w Arktyce. Stan obecny oznacza iż panują tam warunki wyżowe, natomiast wokół Artyki, w umiarkowanych szerokościach geograficznych panuje tendencja do spadku ciśnienia i południkowego przenosu mas powietrza. Między innymi dlatego w ostatnich dniach Polska doświadcza nieciekawego jak na tą porę roku typu pogody. Jako że tendencja do wzrostu ciśnienia pojawia się również w okolicach Grenlandii, również i NAO weszło w fazę negatywną. Pojawiły się więc dobre warunki do blokowania cyrkulacji zachodniej, o czym doskonale świadczą mapy ciśnienia na których dostrzec można wzory w kształcie greckiej omegi, te świadczą o tym że transport powietrza łagodnego z zachodu na wschód stał się obecnie utrudniony. Sprzyja to natomiast napływowi powietrza chłodnego z północy na południe oraz ciepłego z południa na północ. W najbliższych dniach północny-wschód Polski będzie w tej pierwszej strefie, dlatego nocne przymrozki mamy już tam niemal gwarantowane. Zachód natomiast niebawem znajdzie się po tej cieplejszej stronie medalu, tam też za kilka dni możemy mieć niemal 20 stopni.

Tendencja do utrzymywania się negatywnej fazy AO oraz niższych temperatur w hemisferze północnej może przenieść się również na zimę, o czym w swojej analizie pisze dr. Judah Cohen z Atmospheric and Environmental Research. Nie ma co do tego oczywiście pewności, natomiast obecny trend sprzyja obniżonej grubości pokrywy lodowej na Morzach Barentsa-Kara oraz podwyższonym wartościom grubości Syberyjskiej pokrywy śnieżnej, a to z kolei sprzyja rozwojowi wyżu za Uralem i w konsekwencji osłabia wir polarny zimą. Oczywiście Cohen jak wszyscy pisze dość zachowawczo i stawia chłodnej prognozie warunek (zachowania trendu), niemniej jednak warto śledzić przyszłe jego wpisy, tym bardziej że faktycznie trend podwyższonego geopotencjału w Arktyce pojawił się również w innych prognozach sezonowych.

Obszerny wpis Cohena można przeczytać na: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation